Inschrijven

Inschrijven kan ten allen tijde bij de leiding. Het lidgeld bedraagt €45 (wie nog niet betaald/overgeschreven heeft voor 15 oktober moet €50 lidgeld betalen).
Met het lidgeld wordt een verzekering afgesloten bij Chiro nationaal en worden de gewone activiteiten bekostigd.
Voor speciale activiteiten kan er een extra bijdrage gevraagd worden. Op zondag vragen we per kind een bijdrage van €1. Hiervoor krijgen de chirowietjes een drankje, de rest gaat in het potje van de afdeling, waarmee dan bv. een cadeautje voor het kerstfeestje wordt bekostigd, of het komt ten goede van een speciale activiteit op kamp enz.

Jaarlijks gaan we per afdeling op weekend. Dit kan gezien worden als voorbereiding op kamp, maar is vooral bevorderend voor de groepssfeer doorheen het jaar. Meer info zal verkregen worden via de leiding door middel van een brief/mail opgesteld met daarop alle praktische zaken in verband met inschrijvingen, vervoer, locatie etc…

Voor het zomerkamp/bivak zijn er aparte inschrijvingen aan huis. Naar het einde van het werkjaar toe mag je een e-mail verwachten van de leiding met info hieromtrent. Vaak zal er gewerkt worden met een DOODLE om een geschikte datum af te spreken.