In deze infobundel sommen wij de nodige informatie voor jullie op. De bundel bestaat uit twee luiken. Het eerste deel gaat over de algemene maatregelen die ons door de overheid opgelegd worden. Hoe wij dit concreet voor ons kamp uitwerken, kan je in het tweede deel lezen. Er wordt soms verwezen naar een bijlage, deze kan je op onze website terug vinden. Graag vragen we om dit aandachtig door te nemen.