Wat zou Chiro Jomego zijn zonder onze 2 fantastische Volwassen Begeleiders? Elke week vergaderen, de leiding ondersteunen waar nodig,  evenementen helpen organiseren met een bende -soms over- enthousiaste chiroleiding, tien dagen meegaan op kamp, wie doet het hen na? Met vragen in verband met de Chiro -administratie, verzekering… kan je zeker bij Caro en Tom of de groepsleiding terecht!

Onze VB’s met naam en toenaam: Caroline Lombaert en Tom Rabau, beiden oudleiding van respectievelijk chiro Sint-Michiel, chiro Golimero en Chiro Jogo, uit het tijdperk dat onze chiro nog niet gemengd was.